HR Tech Nätverk - för dig som ansvarar för er digitala HR miljö

Var med från början! Vi tar emot nya medlemmar till och med den 23 januari 2023

Första nätverksträffen genomfördes den 10 November i Stockholm. Nästa träff den 24 januari.

Anmälningsinformation till nätverket hittar du längst ner 👇

Du har en roll som inte funnits så länge i svenska organisationer och en roll som också har många olika namn.

Den kan kallas HRIS ansvarig, HR Tech ansvarig, digitaliseringsansvarig HR, HR Strateg med tech som fokusområden osv.

Antalet personer som innehar denna typ av roll växer stadigt men till idag har det varit svårt att hitta sina kollegor då det hittills inte funnits någon mötesplats där utbyte av erfarenheter och kompetensutveckling kan ske oberoende av leverantör.

Därför startar HR Digi nu ett nätverk för dig!

Under sommarmånaderna 2022 bjöd vi in ett antal av er för att svara på frågor kring innehåll och struktur. Vi som bjöd in var Anna Carlsson HR Digi och Louise Möllerström HR IS Specialist på Securitas. Vi har nu satt ihop denna inbjudan:

HR Tech Nätverk - för anställda med ansvar för organisationens digitala HR systemstöd

På våra nätverksträffar har du möjlighet att träffa personer inom ditt unika yrkesområde från olika organisationer och branscher.

I en roll som är så pass ny på marknaden i Sverige är det viktigt att kunna mötas och diskutera hur man formar och utvecklar sin roll och utvecklar sin kompetens. På många företag och organisationer är det ofta så att den som innehar rollen idag, själv har definierat innehållet i rollen.

Genom att mötas och diskutera med andra har du i det här nätverket möjlighet att utveckla dig, utbyta erfarenheter och hitta nya, spännande samarbetsformer vid våra regelbundna nätverksträffar samt utveckla din förståelse för tekniken, trender och händelser i omvärlden.

Den gemensamma nämnaren på våra träffar kommer vara nätverksdeltagarnas intresse och driv att utbyta erfarenheter, där ditt bidrag är ditt personliga engagemang och din erfarenhetsdelning. Självklart kommer vi att också att kunna ta in externa föreläsare vid tillfällen när gruppen behöver inspiration från externa specialister.

Nätverksledare är Anna Carlsson som till vardags bland annat driver HR Digitaliseringspodden och utbildar och föreläser som specialist på området HR Tech i sitt bolag HR Digi. Anna kommer också att bidra med miniföreläsningar på områden som omvärldsbevakning mm när det passar ämnet som deltagarna beslutat och deltagarna önskar det.

Träffarna genomförs ca 5 gånger per år med 2 på hösten (ett fysiskt och ett digitalt) och 3 på våren (ett fysiskt och två digitalt) Första träffen är fysisk och har fokus på att lära känna varandra och knyta kontakter samt gemensamt diskutera och prioritera ämnen för framtida tillfällen med utgångspunkt från det material vi tog fram tillsammans med några av er under sommaren.

Förslag på teman för framtida träffar:

  • Problem och utmaningar i vardagen
  • Erfarenheter från olika digitaliseringsprojekt
  • System och process i symbios, hur jobbar andra bolag?
  • Best of breed vs one solution
  • Systemförvaltning
  • Business Case
  • Olika processer och processtöd
  • Omvärldsbevakning

Genom att anmäla dig till nätverket respekterar du också sekretessen inom gruppen då utvecklande nätverk bygger på tillit.

Gruppen kommer också att använda sig av en stängd grupp på LinkedIn för informationsdelning och WhatsApp för snabba meddelanden och frågor mellan medlemmarna där LinkedIn inte alltid är det bästa verktyget. På det sättet hoppas vi att vi alla enkelt kan bygga våra relationer även utanför träffarna.

Vi träffas och alternera mellan olika veckodagar på morgonen (ej måndagar / fredagar) och de fysiska träffarna sker på central plats i Stockholm.

Nätverket är ej öppet för konsulter eller leverantörer.

Var med från början!

Träffar: 5-6  per år

Var:  Två fysiska träffar centralt i Stockholm samt 3 (eller 4) digitala över Zoom.

Kostnad: 7500 kr ex moms per år (inkl. förtäring vid fysiska träffar) Första året avser slutet av 2022 plus hela 2023.

Anmälan: För att anmäla dig - skicka ett mail till hej@hrdigi.se med dina kontaktuppgifter. Bifoga faktureringsuppgifter och information hur fakturan skall skickas till dig/er samt ev födoallergier.

Första tillfälle:
10 November 8.30-12.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. Vi bjuder på frukost från kl 08.00.

När vi har mottagit din anmälan kommer du inom kort att få ett mail med ytterligare information och inbjudan till vår LinkedIn grupp och Whatsapp.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss på hej@hrdigi.se eller ring Anna Carlsson på telefonnummer 0735-982975

Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans!