Trender, teknik & nya lösningar - Fördjupningskurser - Digitalisering för HR - Stockholm eller Digitalt

Bygg på din digitala kompetens med ytterligare nivåer och ta del av framtidens möjligheter med den teknik och de leverantörs-lösningar som erbjuds idag. Heldagskurs den 7 mars 2023 eller digital version där du kan välja enstaka områden under hösten eller delta på alla 5 delar digitalt. Startar igen den 8 februari 2023.

Framtiden är digital och förändras i en allt snabbare takt.

 • Vad händer på marknaden av nya lösningar för HR som utvecklas av olika entreprenörer på alla de områden HR ansvarar för?
 • Och vilka lösningar finns redan idag att dra nytta av.
 • Vad kan den nya tekniken som ex AI och Metaverse skapa för möjligheter för framtidens digitala tjänster till medarbetar och chefer, och även för HR själva?
 • Vilka risker och hinder behöver vi ta hänsyn till?

Vi möjliggör genom våra kurser att du kan vara aktiv i ert nästa steg på er digitaliseringsresa och utifrån möjligheterna i tekniken vara innovativ och kreativ men samtidigt realist i vad som är möjligt.

Kursen genomförs den 7 mars 2023 i Stockholm eller online under fem onsdagar mellan 10.00-12.00 med start den 8 februari 2023 alt kan du välja enstaka delar under hösten 2022 tisdagar mellan 8.30 - 10.30. Hitta alla detaljer nedan.

För den digitala versionen kan du kan antingen köpa alla delar eller enbart enstaka delar. Du hittar innehållet per del nedan. Viss repetition kommer att förekomma mellan delarna då vissa ämnen överlappar varandra.

Kursen är för dig som vill:

 • Utveckla din digitaliseringskompetens utöver "HR-systemet"
 • Lära dig om ny teknik i en HR kontext och därmed få insikt i dagens digitala möjligheter
 • Lära dig om vilka områden som HR ansvarar för som kan digitaliseras och vilka möjligheter det kan ge till nya arbetssätt.
 • Vill skapa en framtidsvision för hur HR kan skapa mervärde till organisationen med digitalisering som bas.

Kursen vänder sig till dig som idag har någon form av digitaliseringskompetens. Du har tex en roll som ansvarig för det nuvarande HR systemet, för HRs digitaliseringsstrategi eller är HR systemkonsult men behöver en bredare bas att stå på.


Kursinformation

Kursens syfte är att ge dig utökade kunskaper inom digitalisering som du självständigt ska kunna omsätta i praktiken inom HR. Det betyder att du efter kursen/kursdelarna blir bättre på att utveckla din organisations digitaliseringsstöd och kunskap om möjligheterna som finns när du skapar din digitaliseringsplan för framtiden.

Kursen genomförs i formen av både föreläsningar, gruppdiskussioner och egna reflektioner.

Vi kan inte förändra världen själva, men vi kan göra det med gemensam kraft. Vi tror på att skapa tillsammans genom att använda vår kollektiva kunskap.

Heldagskursens innehåll:

Vi och vår omvärlds digitaliseringsnivå

 • Samhällets utveckling och termer som Samhälle 5.0
 • Förstå digitaliseringens utvecklingsnivåer i relation till HRs roll och var vi befinner oss på mognadsskalan

Den allra senaste tekniken - Metaverse, AI, Robotisering mm och dess påverkan på framtidens HR

 • Förstå mer avancerad teknik och hur den kan påverka vår framtid
 • Förstå vad som är möjligt med den mer avancerade tekniken och var/när man kan/vill applicera den samt risker, utmaningar och värde.

Vad händer på HRs olika ansvarsområden? Hur kan vi tänka nytt i framtiden?

Vi har delat upp HRs ansvarsområden i 1) Attrahera och Rekrytera, 2) Dina Anställda, 3) Utveckla och väx, 4) Behålla och Engagera.
Utöver det diskuterar vi även Ledarskap & medarbetarskap, Kultur, Affärsresultat & produktivitet samt Lagkrav

 • Vilka är trenderna inom varje delområde och hur kan de påverka vår framtid.
 • Få exempel på olika leverantörer och möjligheter som finns på marknaden i varje delområde.

Du hittar alla detaljer om innehållet per område nedan då vi kommer att täcka in detsamma i den fysiska utbildningen som i den digitala.

Onlinekursens innehåll och uppdelning per del:

Del 1: 8 februari

Vi och vår omvärlds digitaliseringsnivå

 • Samhällets utveckling och termer som Samhälle 5.0
 • Förstå digitaliseringens utvecklingsnivåer i relation till HRs roll och var vi befinner oss på mognadsskalan

Den allra senaste tekniken -  VR & Metaverse, AI, Robotisering  och dess påverkan på framtidens HR

 • Förstå mer avancerad teknik och hur den kan påverka vår framtid
 • Förstå vad som är möjligt med den mer avancerade tekniken och var/när man kan/vill applicera den samt risker, utmaningar och värde.

Del 2-5:

Vad händer på HRs olika ansvarsområden? Hur kan vi tänka nytt i framtiden?

Vi har delat upp HRs ansvarsområden i 1) Attrahera och Rekrytera, 2) Dina Anställda, 3) Utveckla, 4) Behålla och Engagera.
Utöver det diskuterar vi även Ledarskap & medarbetarskap, Kultur, Affärsresultat & produktivitet samt Lagkrav

 • Vilka är trenderna inom varje delområde och hur kan de påverka vår framtid.
 • Få exempel på olika leverantörer och möjligheter som finns på marknaden i varje delområde.

Vissa områden återkommer mellan delarna då de har bäring på fler områden än ett.

Del 2: 15 februari - Attrahera och Rekrytera

Innefattar områden som:

•Sourcing & referrals

•Nätverksrekrytering och annan sk outreach recruitment

•Kandidatpool och CRM/TRM

•Rekrytering (process och assessments)

•Lösningar vid högvolymsrekrytering

•Att bli anställd (kontrakt, dokument och data)

•Pre- och onboarding

•Intern marknadsplats för tjänster och uppdrag

Del 3: 15 november alt 8 mars - Våra medarbetare

Innefattar områden som:

•Att sätta medarbetaren i centrum

•Personaldata /Masterdata - hur ska vi tänka

•Lönehantering på nya sätt

•Mångfald och jämställdhet

•Analys på olika nivåer

•Arbetsmiljö och Hälsa

•Kompetenssystem

•Anställning i andra länder

Del 4: 29 november alt 15 mars - Behålla och Engagera

Innefattar områden som:

•Förstå dina medarbetare

•Medarbetarengagemang

•Ledarskapsutveckling – ledare och medarbetare

•Mentorering & Coachning

•Successionsplanering

•Lönerevision och lönekartläggning inkl Kompensation och förmåner

Del 5: 6 december alt 22 mars - Utveckla och Väx

Innefattar områden som:

•Learning – Reskill & Upskill - det nya landskapet inom lärande och utveckling

•Performance management

•Utvecklingssamtal & Feedback

•Kompetenskartläggning och utveckling

•Karriärplanering & karriärutvecklingKursledare: Anna Carlsson

Anna är utbildare och rådgivare som har arbetat med HR-digitalisering sedan 2012.  Anna driver även HR Digitaliseringspodden.

Anna har en bakgrund inom ledarskap, affärsanalys, affärsutveckling och IT. Hon är en engagerad digitaliseringscoach med fokus på att skapa lönsamma förändringar i hur organisationer arbetar med stöd av digitala verktyg där medarbetaren är i centrum.

Se Del 3 av den intervjuserie som Personal och Ledarskap har gjort med Anna

"Största utmaningen med digitalisering är kunskapsbristen"

Steg ett i processen att digitalisera hr-system är ett pågående arbete på flera håll. Steg två och tre handlar istället om att upprätthålla digitaliseringsarbetet, vilket kräver både kunskap och resurser.

Bokningsinformation

Kursavgift heldagskursen: 7990 SEK

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Kursavgift onlinekursen: 7490 SEK för samtliga 5 delar annars 1790 SEK/del. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning på hej@hrdigi.se

För bokning ange faktureringsuppgifter samt ev allergier vid deltagande på heldagskursen.

Om bokning för mer än en deltagare ange allas namn, mobilnummer och e-post på bokningsmailet. Ange även fakturainformation samt eventuella allergier.

Plats

Heldagskursen genomförs på Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36

Onlinekursen genomförs via Zoom

Bekräftelse

Inom några dagar efter du har bokat dig kommer en bekräftelse till din e-postadress.
Definitiv bekräftelse sker 15 dagar innan kursstart.

Faktura

Fakturan på kursavgiften skickas 15 dagar innan kursstart eller direkt i samband med bokning.

Om/avbokningsvillkor

Om du får förhinder bör du snabbt kontakta oss, för eventuell ombokning/avbokning.

Du kan boka av dig helt kostnadsfritt fram till tre veckor innan kursstart. Därefter debiteras 25% av kursavgiften fram till en vecka innan kursstart. Därefter debiteras hela kursavgiften. Ett alternativ till avbokning är att någon går i ditt ställe.

Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare ställa in kursen.