Från distansarbete och digitala möten till hybridarbete och hybridmöten - vad ska jag tänka på?

Det nya normala - hybridarbete - distansarbete. Att framtiden innebär nya sätt att arbeta har vi alla reflekterat över. Det är många inom HR som har uttryckt att de upplever utmaningar med hur de skall hantera hybridarbetet. Idag pratar jag och Peter Bjellerup om hur vi på bästa sätt skall hantera vårt nya normala. Peter har ägnat all sin tid sedan pandemin startade åt att stödja individer och organisationer på det här området och har många tankar och råd att dela med sig av. Länkar till Peters olika material som nämns i avsnittet hittar du i din poddspelare!