Hantverkare och digitalisering - javisst!

Hantverksbolaget Dryft tänker nytt och använder digitalisering som en viktig del i sin verksamhet.

I en bransch som är ganska traditionell tänker grundarna av Dryft att vi kan kopiera bra saker som Zalando och Spotify gör för sina kunder och medarbetare och använda det i vår verksamheten för att förbättra för alla inblandade. David Lindgren och Linn Byström delar här med sig i hur de tänker och jobbar med bland annat medarbetar-engagemang och rekrytering.