Hur går en implementation till?

När du valt ett nytt system för en eller fler av dina HR processer så skall det implementeras dvs praktiskt "sättas igång" i din organisation. När man köper Saas dvs Softare as a service eller "lösning på kran" så görs detta väldigt liknande för alla leverantörers olika system. Jag har bjudit in Klas Anundby från Bluewater som har många års erfarenhet som både lösningsarkitekt och implementationskonsult. Klas beskriver hela implementationsprojektet från start till att din nya digitala lösning är i drift och används av medarbetarna. Vi pratar också om livet efter projektet dvs vikten av att fortsätta utveckla sitt nya verksamhetsstöd. Kan ses som en Del 2 efter "Lyckas med ditt digitaliseringsprojekt"