I huvudet på en HR Digitaliserare

Första avsnittet för säsongen är ett samtal med Gustaf Rössner och Helene Sundsgård-Berry. De är båda HR strateger med tech som viktig ingrediens i sitt arbete. Helene med bakgrund från offentlig sektor och Gustav från den privata. De delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring digitalisering och vi är överens om att digitalisering är något vi måste göra men vad är digitalisering egentligen? Och varför tycker Helene och Gustaf att man ska digitalisera? Och vad är bra att tänka på?