Kan medarbetarna driva sin egen kompetensutveckling via peer to peer lärande?

Lärande, kompetensutveckling, reskill, upskill och livslångt lärande. Hur skall vi alla lyckas med det? Idag vill podden inspirera med ett verktyg som gör lärande tillgängligt via peer to peer. Eller som vi också kan kalla det - kollega till kollega.

Idag delar Yvonne Kappel från DIs Affärsnätverk och Aristo Togliatti från Loop ett nytt tänk att lära sig av varandra och på köpet skapa högre engagemang i teamet.

Transkribering av poddavsnittet:


Anna Carlsson: Podden fortsätter att fokusera på områden vi tror att du kan ha nytta av. I min Tech spaning strax innan jul, det vill säga en avsnitt 38 så finns området kompetens, förmågor och erfarenheter med som nummer 5 på listan. Och idag ska vi dyka ner i hur man på nya sätt kan utveckla kompetenser och dela med sig av sin egen kompetens. Om du vill ha själva Tech spaningen så finns den även i en skriven form och då är det bara att höra av sig. Tillbaka till dagens avsnitt. För att ni ska få ett nytt perspektiv på lärande så har jag bjudit in Aristo Togliatti vd och grundare av Loop och Yvonne Kappel produktchef för dagens industris nätverk och om du vill läsa mer om loop.work och DI's nätverk efter det att du har lyssnat klart så finns det länkar i podd-texten.

Anna Carlsson: Välkomna hit. Idag så kommer vi att diskutera ett annat sätt att lära sig saker. Att jobba med peer to peer nätverk och att mycket kompetens finns i organisationer eller i ett nätverk. Och genom att dela med sig till varandra kan man både få möjligheten att få dela med sig och det och få information vilket också kan bygga engagemang tänker jag i alla fall.

Anna Carlsson: I ett tidigare avsnitt så hade jag Josh Bersin som gäst och då nämner han att vi inte lär oss på samma sätt längre utan om man jobbar på Learning och development så måste man ta in nya sätt att tänka kring lärande. Vi vill lära oss av dem vi känner och av när vi är i situationen, när vi behöver lära oss. Och det här tycker jag var ett jättespännande då att få ha på besök loop och det is nätverk i formen av Yvonne och Aristo så välkomna hit till HR digitaliserings podden.

Aristo Togliatti:  Tack så mycket.

Yvonne Kappel: Tack

Anna Carlsson: Så kan vi börja med att berätta. Ni får berätta vilka ni är, vem vill börja? Vill du Yvonne börja?

Yvonne Kappel: Jag kan börja. Yvonne Kappel heter jag och jag jobbar då som produktchef för DI nätverk och har gjort så i dryga 6 år. Det som har fört mig fram till den här rollen har varit att jag jobbat väldigt länge inom mötesindustrin, inom möten och koncept kan man säga, och det har alltid fascinerat mig, mötet mellan människor. Jag tycker det är otroligt häftigt vad som händer i möten och just att jobba med nätverk gör ju att jag får bygga relation med människor och se vad som händer i den, i det relationsskapandet och även i då dom möten som sker.

Anna Carlsson: Spännande välkommen igen

Yvonne Kappel: tack.

Anna Carlsson: Och Aristo.

Aristo Togliatti: Ja, jag är en av grundarna och vd till loop. Vi har en plattform för peer to peer nätverkande och kunskaps delning inom organisationen, så vi ser att det finns en enorm potential inom varje organisation och det vore jättebra om vi kunde använda den potentialen, så det är vi.

Anna Carlsson: Och hur hamnade du där i den rollen?

Aristo Togliatti: Bra fråga jag, jag har en bakgrund inom Tech och affärsutveckling och haft ett antal roller inom olika organisationer där jag sett det här behovet. Jag har sett att det finns åt rent så mycket kompetens inom varje företag, men oftast så vet man inte var den finns och hur man ska nyttja den på ett på ett effektivt sätt. Så jag har sett problemet inifrån. Och sen någon dag så bestämde vi att det var dags att göra någonting åt problemet och så föddes loop för ett antal år sedan.

Anna Carlsson: Så kan du inte utveckla det lite mer kring det här med lärande och hur ni tänkte och hur ni kom fram till loop då.

Aristo Togliatti: Absolut, men vi såg att det finns återigen väldigt mycket kompetens inom varje organisation och den här kompetensen används till viss del för att vi alla har såklart våra uppgifter och behöver en viss kompetens för att utföra dem. Men vi ser också att den kompetensen inte sprids som den borde tycker vi inom organisationen och om vi kunde använda den all den, erfarenheten och kunskapen och verkligen dela den med våra medarbetare och kollegor. Då skulle alla kunna nyttja den och på det sättet ständigt växa och faktiskt ha roligare på jobbet också genom att man träffar många nya människor. Nu har det varit så klart väldigt mycket digitalt, men kan vara också fysiskt och lär sig nya saker kontinuerligt. Vi är helt övertygade om att människor vill lära sig kontinuerligt och nya färdigheter och det finns så många färdigheter inom varje organisation så att det känns som en low hanging fruit egentligen att kunna nå ut till sina kollegor och interagerar med dem och på det sättet sprida kompetensen.

Anna Carlsson: Håller du med om min tes då att man blir mer engagerad när man också får dela med sig att det inte bara är när den här delen att lära sig av varandra. Men det är också få ge av sig själv.

Aristo Togliatti: Absolut, det ser vi verkligen att det är en det är ett grundkoncept i loop att användarna både delar med sig och når ut till andra för att lära sig. Och det är en precis som du säger. Det är en jätteviktig aspekt att vi vill som människor hjälpa andra och interagera och vi har också sett att man växer själv genom att dela med sig av sin kompetens för att det gör att man tänker mer kring, eller man utforskar mer kompetensen själv för att kunna sedan hjälpa andra. Så det ser vi verkligen att det är en positivt positiv effekt på både den som ger kompetensen och den som vad ska man konsumerar den?

Anna Carlsson: Ja precis. Så hur länge har ni hållit på med det här? När startade ni er aktivitet och skapa något nytt?

Aristo Togliatti: Företaget i nuvarande form, cirka 3 år gammalt. Vi har gjort ganska mycket. Första fasen har varit väldigt mycket att förstå behoven och skapa en plattform som verkligen uppfyller dom behoven. Så ungefär 3 år och ja, ungefär 3.

Anna Carlsson: Och vilka är det som har varit delaktiga? Vad har ni haft för profiler för att ta fram det här?

Aristo Togliatti: Väldigt viktigt med användar-, alltså user experience, så för eftersom det är en peer to peer så det är viktigt att användarna vill använda plattformen och tycker det är en bra produkt och att det är en väldigt lätt och använda så user experience och user interface skulle säga dom viktigaste aspekterna, men hela användarupplevelsen så hela user journey. så hur upptäcker vi varandra i inom organisationen? Hur interagerar vi och uppföljning efter när vi har träffats? Loop bygger på ett koncept, dels peer to peer, men också mikro så alltid allting är väldigt lite just för att kunna. Vi vet att det är svårt med tid, alla svårt med tid, så till exempel våra interaktioner, våra sessioner mellan användarna är 15 minuter och det gör att det kan ske ofta och efter de här 15 minuterna då kan man följa upp och eller så kanske man lärt sig det man vill lära sig och då är man nöjd så det är väldigt dynamiskt och väldigt upp till individen att bestämma hur man vill nyttja plattformen.

Anna Carlsson: Så berätta lite ja, kom vidare på. Hur funkar det?

Aristo Togliatti: Ja, det funkar så att organisationen identifierar ett antal kompetenser som är viktiga för dem för att utveckla sig och det finns olika sätt att göra det. Men typiskt är att man tittar lite på sin affärsplan och säger att om 2 år eller ett år måste vi vara här. Vi kanske måste ändra vår affärsmodell och vi behöver nya kompetenser. Och var har vi största gapen?

Aristo Togliatti: När man identifiera dom här gapen, då tittar man på hur vilka är dom kritiska kompetenserna då? Typiskt att man har kanske en 10 -15 som man lägger till i loop som organisation och sen onboardar man användarna och då måste det finnas någon typ av balans mellan användarna och kompetenserna så att till exempel om vi vill utveckla väldigt tekniska kompetenser så ska vi bjuda in de som har intresse att utveckla dem och kanske inte sälj eller marketing, trots att ofta kompetenserna går tvärs över de här gränserna också. men sen onboardar man användarna och de börjar bestämma eller välja vilka kompetenser de vill lära sig.

Aristo Togliatti: Man lägger till kompetenser i sin profil och då plötsligt så öppnar sig den här nya världen där man kan se alla som är med i loop som har de här kompetenserna. Så om jag är intresserad av att lära mig mer av om marketing till exempel då väljer jag marketing och då ser jag vilka kollegor eller vilka andra användare som har som är duktiga inom marketing. Och då kan jag lägga, då kan jag nå ut till dem, via loop. Jag kan ha en online ett onlinemöte med dem, vi connectar och börjar utbyta erfarenheter. Men det viktiga är också att jag själv kan hjälpa andra så att inte bara att jag når ut till kollegor, men jag kan också hjälpa andra att utveckla sina kompetenser så jag kanske är duktig inom någon annan kompetens, teknisk kompetens och då kommer folk kommer mina kollegor att nå ut till mig och försöka eller försöka och interagerar med mig och sen finns det här är någonstans grunden till loop, men sen har vi många tjänster som är byggda kring det. Till exempel väl alltid är fokuserat på peer to peer, så till exempel kan man posta små aktiviteter som man vill ha hjälp med till exempel om jag, om jag utvecklar en ny marketing broschyr eller en strategi så kan jag be mina peers att göra en peer review till exempel. Det kan vara vad som helst egentligen, men jag postar aktiviteter som andra kan hjälpa mig med och det är också väldigt engagerande för att vi har sett att kollegor gillar att dels för nätverkandet, men också för att det är roligt att göra någonting som inte ska ta så mycket tid. Det är någonting som man gör lite på sin inte fritid men. Lite grann någonting vid sidan, men det hjälper mig att utveckla min kompetens och det hjälper min mina peers att uppnå sina mål och aktiviteter. Och på samma sätt så finns många andra tjänster som är utvecklade just för att promota engagemang och peer to peer nätverk.

Anna Carlsson: Och det jag tycker det är superintressant för att när man tittar på nu var fokus ligger mycket. Det handlar ju om att på något sätt titta på nyckel skills som behövs i organisationen för att precis som du säger så det här är ju ett fokus som jag som också diskuterades med Josh, vilket var intressant alltså att man måste fokusera på de nyckelkompetenser som man behöver utveckla. Man ska inte hålla på och försöka liksom ha allt. Alla kompetenser definierade och jobba med. Så vad du säger nu hänger ju väldigt mycket med i tiden, men hur hänger det ihop med också då intranät så diskussionsforum, intranät och Learning alltså vad drar man linjerna emellan?

Aristo Togliatti: Det är lite olika beroende på företaget. Varje företag är unikt. Oftast så ser man loop som en add-on till det man redan har så att vi konkurrerar egentligen inte med Learning plattformar eller andra kanaler som collaboration tools och sånt, utan vi kompletterar dem för att collaboration till exempel typiskt teams och slack, det är jättebra för att sprida viss kom även viss kompetens, men mest för att diskutera och kollaborera. Det är precis det de är duktiga på.

Aristo Togliatti: Medan det vi gör är att vi verkligen sprider kompetens på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt så att det är någonstans där vi kommer in. Och vad det gäller Learning vi kan ha innehåll content i loop också, men ofta så är det ett fönster till sitt LMS system så att vi inte är en content provider i sig, men vi kan visa content från andra plattformar just för att det är så klart ett sätt att vidareutveckla sig kring de kompetenser som är rent core för företaget. Men sen går man till sitt LMS system när man faktiskt ska konsumera det innehållet.

Anna Carlsson: Vi kan komma tillbaka till dig om en stund och prata lite mer om vilka organisationer och var ni befinner er. Men jag tänkte vi kunde vända oss till dig Yvonne kring vad ni gör då och ja, men för här pratar vi om ett nätverk. Du kanske kan berätta lite om nätverket till att börja med.

Yvonne Kappel: vårt nätverk för vd och entreprenörer har ju funnits i drygt sex och ett halvt år och vi har två stora grupper i i Stockholm och en mindre grupp i Göteborg. Och de här grupperna träffas ju inte samtidigt för att det är fysiskt inte möjlighet att göra det men däremot så finns ju då över trehundrafemtio medlemmar och då funderade vi på hur kan vi låta de här medlemmarna träffas emellan de fysiska träffarna på ett bra digitalt sätt. Vi har provat lite av de här plattformarna som finns idag, till exempel Linkedin, men det gäller ju att precis som Aristo sa förut att den stora stötestenen är, det stora hindret det är ju tid oftast.

Yvonne Kappel: Och då så när vi stötte på det här verktyget då loop så tänkte vi att det här skulle kunna vara någonting som vi vill prova och se om vi kan få alla våra medlemmar att logga in och ange då sina utmaningar, det vill säga sina kompetensbrister, men även sina erfarenheter som är deras skills och att de vill hjälpa varandra. Och just för att de ska få träffa, möjlighet att träffa och interagera med alla trehundrafemtio och inte bara med dem som finns i sin egen grupp.

Anna Carlsson: Så hur stora är de här grupperna man har? För det är där man annars jag menar det traditionella sättet var att lära känna sin grupp väldigt väl då eller?

Yvonne Kappel: Ja precis, våra träffar ser ut så att man det är hundrafemtio stycken medlemmar i varje grupp. Alla hundrafemtio kommer inte varje på varje träff, men väldigt många. Och sen så har vi då först någon form av föreläsning kring ett tema som vi vet att vd:ar och entreprenörer är väldigt intresserad av. Sen efter den här föreläsningen så delar vi upp oss i mindre fasta diskussionsgrupper där man då just pratar om sina utmaningar och de här vd:arna hjälper varandra med att lösa eller komma med råd och tips om hur man skulle kunna lösa sina utmaningar. Så att det är så som nätverkandet ser ut på dom här träffarna.

Anna Carlsson: Och nu har ni då också utökat det? För jag tänker också under kom det här under covid eller hur kom det här idén till att ha ett verktyg och hjälpa till. Var det innan covid eller var det med den digitala utmaningen att man inte kan ses på samma sätt?

Yvonne Kappel: Det var faktiskt innan covid vi börjar att fundera på det här men vi har inte hittat vill liksom vi hade inte hittat någonting som vi såg vad som våra vd:ar våra medlemmar var tillräckligt intresserad av att lägga tid på och då när vi när vi fick se loop så tänkte vi att det här skulle kunna vara det verktyget som vi skulle kunna använda oss av. Så vi har introducerat det för inte så länge sedan och hittills så har du fått bra respons, men jag kan inte säga någonting om hur det ser ut framåt, men vi ser att det är ett bra verktyg just för att det är väldigt konkret och man kan ju vara både så att säga mentor och adept inom olika områden som man då anser sig vara bra på och vilja lära sig mer om.

Anna Carlsson: Så vad har de praktiska eller faktiska resultaten varit? Hur har det tagits emot? Hur har hur har man agerat i det här?

Yvonne Kappel: Vi har ju då skickat ut. Alla har ju fått ett eget konto och sen har vi skickat ut då inloggnings möjligheter. Och sen så kan man alltså logga in och se dom här ämnena som vi har valt som vi ser att vd och entreprenörer har stor behållning av. Och då får man ju ange om man är in, vilket vilka ämnen man är intresserad av och om man är så att säga proffs eller om man vill om man vill lära sig mer. Och hitintills skulle jag säga att det är ungefär hälften av våra medlemmar som har registrerat sig. Men det gäller ju också att det finns innehåll som man kan interagera med, så det gäller ju att det finns några som engagerar sig lite mer för att det ska bli en snöbollseffekt om man säger. Om man kommer in och man kommer in i ett tomt rum och det inte finns så mycket att göra där, då är man inte kvar så länge. Kommer man däremot in i ett rum där det finns många olika saker väljer på många andra människor. Då blir det ju desto roligare att vara kvar.

Anna Carlsson: Så har ni då jobbat med någon typ av ambassadörer för det här, eller hur har ni tänkt för att som man gör det andra utrullningar av olika lösningar, att man hittar några som man jobbar extra med?

Yvonne Kappel: Exakt, Det är precis det vi gör, vi jobbar med ambassadör eller moderator eller vad man nu vill kalla det för att det ska locka till mera interaktion.

Anna Carlsson: Vilka ämnen har man haft som, kan du berätta lite grann vilka ämnen ni har lagt till och har det kommit också andra ämnen som andra har lagt till?

Yvonne Kappel: Det har än så länge inte kommit några önskemål om andra ämnen. Jag tror att vi har täckt in ganska bra dom ämnen som.

Anna Carlsson: Ni har ju lite erfarenhet också.

Yvonne Kappel: Exakt, men det är hållbarhet, affärsutveckling, även rekrytering och försäljning, marknadsföring. Det här är ju ett nätverk för små och medelstora bolag och de som är medlemmar där är ofta väldigt mycket engagerade operativt i sina verksamheter. Är man vd för till större företag så kanske man är sitter mer på strategin men våra medlemmar är väldigt, väldigt aktiva och väldigt inne i verksamheten.

Anna Carlsson: Då tänker jag på dig, du är typen för det, eller?

Aristo Togliatti: Ja faktiskt. Jag har varit med i nätverket för några år sedan.

Yvonne Kappel: Det var så vi träffades.

Anna Carlsson: Det var så?

Aristo Togliatti: Det var det och jag kan intyga att det var superbra erfarenhet och superbra sätt att träffa andra likasinnade och just dela kunskap och erfarenheter. Jag tyckte det var just att göra det i ett ekosystem där man känner att man är väldigt fri att öppna upp sig. Även jag menar det var fysiska möten då, men man kände att man verkligen kunde ta upp sina utmaningar och få bra feedback eller bra input och konkreta saker och när Yvonne frågade om loop så tyckte jag, men det här är perfekt för att det verkligen det som loop är till för att se till att vi att vi kan dela vår erfarenhet på ett i ett tryggt trygg miljö.

Anna Carlsson: Har det varit några negativa kommentarer eller motstånd eller har covid hjälp till i att folk också vågar ta till sig digital teknik?

Yvonne Kappel: Jag tror under tiden covid har varit så har ju vi haft ganska många digitala träffar både föreläsningar och diskussionsgrupper. Det har fungerat bra för dom som har velat delta. En en del har ju tröttnat rätt rejält på det digitala mötes-sättet. Men jag tror att nu när vi har fått komma tillbaka till dom fysiska träffarna och man faktiskt har ändå upptäckt när man får välja det digitala själv och inte är tvingad att göra det, då tror jag att det digitala kommer att få en helt annan infallsvinkel. För att vi har ju alla lärt oss att just det här med möten och så vidare, man behöver inte sitta och åka över landsgränser eller ens över åka till andra städer utan man kan faktiskt väldigt snabbt få till digitala möten. Så jag tror att det öppnat upp en dörr som gör att det kommer bli enklare för oss att få till den här typen av mötesplatser även digitalt. Det gäller att vi har det fysiska också.

Anna Carlsson: Ja, det gäller att kunna välja precis. Det är olika sammanhang för olika typer av möten. Men jag tänker just de här 15 korta och 15 minuters kunna få några inspel från någon annan. Det som att kunna göra det digitalt, det sätter man ju sig inte och reser för att göra på samma sätt.

Yvonne Kappel: Exakt. Det gäller ju också att dom som alltså att våra medlemmar, dom som går in här, att dom är lite modiga, för det gäller ju också att våga be om hjälp. Det är mycket det handlar om att våga visa att det här är jag inte så duktig på.

Anna Carlsson: Ja, man måste exponera sin lite okunskap?

Yvonne Kappel: Absolut, det är ju, det är ju oftast lättare att säga. Det här är jag duktig på, men det gäller ju också att säga det här behöver jag hjälp med. Det är det som är nyckeln.

Anna Carlsson: Spännande. Ja, jag tänker på vilka ni har med och vad det är för ålderskategorier och om det är olika så det börjar spana in på nätverket mer än, nu är vi här för att prata om digitala stödet. Så tillbaka till dig Aristo och vad är det för andra typer av organisationer? Det här är ju ett jättebra exempel och jag börjar genast tänka på vilka nätverk jag är med i och vad hur det här skulle kunna göra skillnad och kunna utveckla oss på ett helt annat sätt, men, jag tror inte ni tänkte på deras nätverk egentligen? När du byggde plattformen? Vilken typ av organisationer har ni jobbat med hittills?

Aristo Togliatti: Ja, precis som du säger, vi började med stora organisationer. Det har varit vår, ja vårt typiskt våra kunder har varit väldigt stora organisationer och är väldigt stora organisationer. Nätverk har kommit till lite senare, men vi har sett att det är ett det finns egentligen väldigt stora behov inom nätverk också, så att nu har vi faktiskt ett antal nätverk som använder loop som stöd för att just för att möjliggöra det här det här utbytet som inom nätverket. Men annars är våra kunder typiskt väldigt stora företag globala. Vi brukar säga ju större desto bättre. Men någonstans är det trehundra personer uppåt och sen finns ingen gräns egentligen för hur stora de får vara. Och just för att det som loop är bra på är att bryta de här osynliga väggarna som finns inom företagen och se till att användarna når ut till varandra. Man förstår, var har vi våra kompetenser, var har vi våra nyckelpersoner som kanske har väldigt specifika kompetenser som vi behöver sprida i organisationen så att globala företag typiskt de som vi jobbar mest med, men vi har också lokala mer lokala företag och som sagt lite mindre så att lite varierat faktiskt.

Anna Carlsson: Det är det kontors jag gissar att det är de som är mer dator alltså sitter vid sin dator, är digitala.

Aristo Togliatti: Och det finns, det är väldigt, väldigt olika på olika företag, men absolut det mest dom som har en vana att jobba digitalt. Det är någonstans, det är väldigt digitalt det är, men det spelar också roll, ålder finns olika generationer i varje företag och vissa är mer mottagliga. Vissa inte är lika mottagliga ja så att det är lite och sen finns varje företag har en egen kultur och vissa är väldigt, väldigt öppna för att precis som Yvonne var inne på att. Men det är helt okej att visa att jag inte är superexpert inom ett visst ämne det uppmuntrar man för att det är så man växer som företag, att andra företag eller andra kulturer är inte lika öppna och då jobbar man kanske mer och mer specifika grupper vi har företag som jobbar med ledarskap och andra som jobbar med lite mer hands on kompetenser så att det är väldigt, väldigt olika. Men det som är gemensamt är att man jobbar med dom kompetenserna som är viktiga för företaget för att utveckla sig och vara framgångsrikt på sikt liksom eller på sikt men på hålla sig framgångsrik.

Anna Carlsson: Precis och det som är den stora utmaningen nu också när man ser hur folk förflyttar sig och det inte finns tillräckligt med kompetens att hitta rätt och utveckla. Så att det ligger ju väldigt rätt i tiden nu om man tittar på utmaningarna som finns i världen. Men hur kommer man igång då om man är en stor organisation? För jag kan ju förstå att om man är ett nätverk då är det ju verkligen upp till varje individ att, ni styr ämnena och har en grund och sen så får man själv välja vad man vill fokusera på. Men hur gör en annan organisation? Finns det olika sätt att ta sig an det här?

Aristo Togliatti: Ja, det finns olika sätt. Från att man är det är väldigt lätt att komma igång egentligen. Vi säger att men identifierat 10-15 kompetenser som är viktiga och sen öppnar man upp de loop för vissa grupper då som är intresserade. Sen är det så att det beror på väldigt mycket vilka mål man har som företag också. För ibland kan man kan man ha assigna det finns möjlighet att assigna också mål till individer eller vissa grupper så då kan man också säga att ja men den här gruppen behöver utveckla den här kompetensen och då finns specifika aktiviteter mål KPIs för att för att se att man gör det.

Aristo Togliatti: Och det är lite mer uppstyrt. Eller men man kan också lämna det helt fritt att vi öppnar upp för alla. Vissa företag öppnar upp för hela företaget och då säger man. Gå in kolla vilka kompetenser som finns om det är någonting som är intressant och du är vill hjälpa andra eller är intresserad av att lära dig mer och så varsågod. Här finns verktyget för att göra det. Så där är också väldigt, väldigt olika hur man gör det, men det är några steg som är samma för varje företag, så det här identifierar kompetenserna. Och identifiera grupperna eller individerna som ska som ska börja använda loop. Men det kan ta det kan ta någon dag att göra det att identifiera dom här kompetenserna eller i vissa fall kan det ta veckor för att man vill göra ett mer strukturerat jobb för att se och koppla det kanske mer till sin affärsplan och så vidare så väldigt olika.

Anna Carlsson: Superspännande vad har du på fokus just nu då är? Vad är det som ni jobbar med just nu?

Aristo Togliatti: Produktmässigt så är det väldigt mycket fokus på ytterligare peer to peer funktioner. Det är någonstans vår grund så att där jobbar vi kontinuerligt med att försöka förstå okej, vad är relevant för användarna? Vad gör det ännu enklare att nå ut och interagera med andra? Det är någonstans, vår grund. Och där har vi väldigt spännande saker som kommer att komma ut inom ganska kort. Annars som företag så är det via en expansionsfas så vi har många nya kunder, internationella kunder och vi har nya marknader som vi har börjat komma in på, så det är väldigt mycket fokus på att växa som företag.

Anna Carlsson: Och du Yvonne, vad har du för fokus just nu? Loop eller nätverket, du får välja.

Yvonne Kappel: Ja alltså, om jag tittar på loop så är det ju just det här att få våra medlemmar att logga in och spendera tid där och hur vi ska få dom att göra det. Återigen, det är ju ett verktyg som är till för dom. Jag tänker om man är ett företag som verkligen vill satsa på skilling eller re-skilling eller att ta lärandet till en ny nivå. Där har man ju lite andra incitament. Här har ju vi frivillighet är a och o här, så det gäller ju att göra det tillräckligt intressant. För jag tror ju på verktyget jättemycket och jag tänker också att det digitala som jag sa förut har ju verkligen fått en ny och jag tror att det kommer att få en mycket större, ett mycket större inflytande framöver. Just vad gäller att vi verkligen har öppnat den dörren nu och när man får välja det själv så tror jag att man kommer att göra det, definitivt.

Anna Carlsson: Jättespännande. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit och berätta om både loop och om nätverket och användande och allting.

Aristo Togliatti: Tack så mycket.

Yvonne Kappel: Tack.

Anna Carlsson: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR digitaliserings gruppen och jag som pratar heter Anna Carlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd utbildning och mentorskap och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på HRdigi.se