Spännande ny HR Teknik: Ledarskapsutveckling med Yomento

Digital ledarskapsutveckling har trendat ett tag i USA och nu börjar detta även trenda i Sverige. En fantastisk möjlighet att tillgängliggöra ledarskapsutveckling till alla. Ett digitalt verktyg kan stödja ledaren i att göra de aktiviteter som medarbetarna saknar eller vill se mer av. Tom Hammar från Yomento berättar om ledarskapsutvecklingens tradition och de möjligheter som nu ges med digitala verktyg som komplement till ledarskapsutbildning.

<iframe style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/episode/3zx9OQMJ68JDGSQp0dnVCz?utm_source=generator" width="100%" height="152" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>