Spännande ny HR Teknik: Nätcoaching med Zebrain

Har du blivit coachad av en professionell coach någon gång eller har du möjligtvis köpt in den tjänsten till ditt företag? Under de senaste åren har det i omvärlden dykt upp nya företag som erbjuder coaching med stöd av digitalisering och AI vilket kan förändra hela coachingbranschen. Anna Bloth Karling och Jessica Huge från Zebrain har skapat den första plattformen i Sverige på området. De har ambitionen att demokratisera mental hälsa genom att med digitaliserings hjälp göra coaching tillgängligt för alla.