Transcom minskade personalens sjukfrånvaro med stöd av Aino Healths digitala plattform

Har ni problem med högre sjukfrånvaro än ni önskar? Leverantören Aino Health har utvecklat en plattform för att hjälpa företag och organisationer med att minska sjukfrånvaron och öka välmåendet hos medarbetarna genom ett digitalt stöd för chefer och HR. Tillsammans med Aino träffar vi också en av deras kunder - Transcom - som har använt lösningen sedan 2018 och berättar om vad det har givit. Från Transcom hör vi Malin Söder HRBP och från Aino Health Jyrki Eklund och Malin Eriksson