Vad är digitalisering? - del 2

Har du hört ord som exempelvis Big Data, Saas och Virtual Reality men är osäker på vad det står för? Det här avsnittet fortsätter på temat "Att förstå teknikjargong gör det lättare att diskutera dina krav och behov med olika leverantörer och din egen IT-avdelning" Eva Tullstedt, HR Partner på Skanska, och jag pratar vidare om en hel del av dessa modeord och kommer även in på rädslan att lämna ifrån sig kontrollen till "molnet".