Nyckeln till innovation inom HR

Nu är det dags för månadens nyhetsbrev som i sin spaning delar med sig av vad Anna Carlssons upptäckt när hon intervjuat HR ledare runt om i Sverige på temat HR innovation och digitaliseringskompetens. Hon har också tankar på vad som behöver göras. Skrämmande nog hittade Anna också data på att i Schweiz använder 58% people analytics för att svara på viktiga personalfrågor och i Sverige är det enbart 10% 🙀

Välkommen till månadsbrev nr 5 - 2023!

Månadsbrevet innehåller idag:

  • Månadens reflektion - 🔑 Nyckeln till innovation är HR-ledaren!
  • HR Tech undersökningen - har du svarat ännu?
  • Följer du med till HR Tech i Las Vegas?
  • Poddnyheter
  • Noterat i HR Tech branschen 💡
  • Events och annan kompetensutveckling

Varje månad finns det så mycket olika saker att ta upp i månadsbrevet. Idag valde jag att dela med mig av resultatet av alla de intervjuer jag genomfört under april och maj. Jag vill passa på att tacka alla som lagt en timme av sin tid för att diskutera HR, innovation och digitalisering 👏🏻 Även om jag har några fler intervjuer planerade så har jag hittat nycklarna till vad som gör att man lyckas och också fått en större förståelse för utmaningarna. Hoppas du är nyfiken!

Jag vill denna gång påminna om att det är dags att boka sig till HR Tech i Las Vegas i Oktober för att få bästa pris. Ska du med?

Meddelande från vår sponsor

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Funderar du på att skaffa ett (nytt) HR-system? Har du funderat på att det kan vara en bra idé att välja en lösning som hanterar både lön och HR?

När du väljer ett gemensamt system för HR och lön behöver du inte längre hantera två system – på så sätt sparar du både tid och pengar och säkerställer samtidigt att datakvaliteten ökar. Läs mer hos Sariba.

Månadens reflektion

Nyckeln till innovation inom HR

Under april och maj har jag haft äran att intervjua CHROs, Chief People Officers, HR-chefer, HR-strateger och HR Tech-ansvariga från en rad olika organisationer. Mitt syfte var att utforska vad som gömmer sig bakom siffrorna. Om vår digitaliseringsnivå inom HR i Sverige är så låg som siffrorna visar? Och framförallt, Vad kan vi göra åt det? 🤔

Den senast publicerade Cranet-studien visar att endast 26% av de svenska organisationerna i hög eller mycket hög utsträckning använder sig av e-HRM, det vill säga elektroniskt HR, jämfört med 39% i Danmark och 80% i Schweiz. E-HRM innebär att man använder informationsteknologi för att underlätta och stödja HR-aktiviteter.

Vidare visar studien att bara 10% av de svenska företagen använder sig av people analytics för att svara på viktiga personalfrågor, medan motsvarande siffra i Danmark är 21% och 58% i Schweiz. Detta indikerar att flertalet svenska företag ännu inte heller dragit nytta av de fördelar digitalisering inom HR medför då svar ofta finns i datat.

Frågan vi ställer oss är:

Varför har vi halkat efter och hur kan vi bli lika innovativa inom HR som vi är inom andra områden där vi enligt World Ekonomi Forum, är Europas mest innovativa land?

🔑 Intervjuerna jag genomfört pekar mot att framgångsnyckeln ligger i ledarskapet!

HR-ledaren och företagets VD spelar en avgörande roll för att främja digitalisering och innovation inom organisationen. Att enbart tillsätta någon som ansvarar för teknik eller digitalisering inom HR löser inte "problemet" om drivkraften för digitalisering saknas på ledningsnivå och förståelsen för värdet inte finns.

Detta resulterar ofta i att HR Tech-ansvariga och HR-strateger kämpar för att övertyga ledningen om värdet av digitalisering.

👉 Därmed är det du som är HR-ledaren som är nyckeln till framgång!

Mindset och resurser

🔑 Ditt mindset, din inställning till innovation och din nyfikenhet och iver att hitta nya vägar för att skapa värde i organisationen utgör de största skillnaderna. Det är dock också viktigt att företagets VD är öppen för förändring och innovation. Om ni båda är villiga att utforska nya möjligheter och strävar efter att skapa en mer produktiv organisation, kan ni hitta innovativa lösningar inom HR som bidrar till verksamhetens värde. Det krävs också mod att göra annorlunda än vad kollegorna i branschen gör (eftersom de inte gör något) och du kan dra fördelar av att vara bland de första i Sverige (utanför tech-branschen vilka gör en hel del).

🔑 Och också resurser. En ytterligare nyckel till framgång är antalet medarbetare inom HR där jag kan se att innovativa bolag har en klart högre andel HR-resurser per medarbetare.

Ett likartat mindset hos både VD och HR-ledaren innebär även att de vill samarbeta dvs dras till varandra.

🔑 Kanske behöver VD:ar förstå vad de missar när vi inte fokuserar mer på digitalisering inom HR?

En VD behöver, när de anställer sin nya HR-ledare, säkerställa att personen de anställer har fokus på att innovativt HR-arbete skapar högre lönsamhet.

🤔 Hur formar vi dessa innovativa och modiga HR-ledare? Och varför finns det inte fler?

Det börjar redan i den svenska utbildningen till personalvetare, där det saknas tillräckligt med innehåll om digitalisering och tekniska möjligheter.

Jag uppfattar även att utbildningen brister i att förmedla verkligheten inom HR-arbetet. Att de som söker har fel förväntan om jobbet. Det handlar inte längre om att arbeta med individuella anställda, utan om att hantera gruppen som helhet. Och att genom analys och olika digitala verktyg hitta utmaningar som behöver åtgärdas. Ibland då på individnivå men mycket på organisationsnivå. Och många problem kan åtgärdas med digitala lösningar.

En annan viktig aspekt är att de som avancerar inom HR ofta gör det med samma bakgrund och utbildning. De följer liknande karriärsteg, från HR-administratör till HR-generalist, HR-business partner och slutligen till en CHRO-roll.

🔑 Vi behöver fler individer med olika bakgrunder, utbildningar och erfarenheter inom HR. Det framkommer tydligt i undersökningar att vi har en homogen struktur inom HR där alla är väldigt lika varandra.

Innovation föds ur olikheter!

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

🔑 Dessutom behöver VD:ar förstå värdet av digitalisering inom HR. Det finns ett stort affärsvärde i att arbeta annorlunda inom HR, vilket kräver att HR moderniseras. Ett exempel på värde är från Gallup något som Anna Gullstrand på Mentimeter tog upp när hon presenterade på Breakits Event förra veckan. Och jag vill kalla Anna för en av dessa modiga och innovativa HR ledarna och befinner sig på ett HR tech-bolag dvs ser och tar möjligheterna att göra annorlunda.

För att lyckas med denna resa till att få fram fler moderna och proaktivt HR ledare vill jag bjuda in alla som förstått detta och arbetar med förändring, att delta i en gemensam debatt och aktiviteter för att övertyga organisationernas ledare om värdet av digitalisering.

Jag gör min del av jobbet då min koordinator Louise Christiansson just nu hjälper mig att sammanställa kraftfull data som vi kan använda för att övertyga de tveksamma.

Som avslutning vill jag dela denna intressanta artikel från Novare som beskriver vilken typ av ledarskap som behövs framöver och det gäller alla typer av ledare och självklart då även HR-ledare och VD! Du hittar hela artikeln här!

Har du svarat på undersökningen om din HR tech miljö ännu?

Vi på HR Digi genomför tillsammans med Sapient Insights Group en undersökning om hur HRs digitalisering ser ut i Sverige 2023, utifrån användarnas perspektiv, som en del av Sapients globala undersökning.

Undersökningen är nu öppen fram till 1 juli 2023

Mer info och länk till undersökningen hittar du på här!

Poddnyheter

HR Digitaliseringspodden har nu tagit sommarledigt och återkommer i september och jag vill tacka alla lyssnare för er feedback och kommentarer och självklart alla som deltagit. Ni hittar självklart alla avsnitt på ex Spotify eller någon annan poddspelare när ni nu kanske har tid att upptäcka avsnitt ni missat.

De två sista avsnitten denna fjärde säsongen var "Vad är skillnaden mellan HR Analys och People Analytics?" och "HR och lön i samma system" som det ännu inte lyssnats tillräckligt mycket på för att komma upp på topplistan.


Ingen alternativ text angiven för den här bilden


Topp 10 för det senaste året visar att onboarding och offboarding är ett högt prioriterat område för HR 👏🏻 och att spaningar på framtiden alltid är intressanta.

Jag är också glad att se att podden vuxit med 44% mot föregående år 🏆

🤔 Vad vill du lyssna på nästa säsong? Planeringsarbetet genomförs nu i början av juni. Skicka in dina förslag här!

Noterat i HR Tech branschen💡

6 miljoner investeras i Evitys smarta HR-verktyg

Inkubatorbolaget Evity, som utvecklat ett digitalt HR-verktyg för små och medelstora arbetsgivare som saknar egen HR-avdelning, har under försommaren landat viktigt kapital genom tre investerare som går in med totalt 6 miljoner. Grundaren Tommy Eriksson är mer än nöjd 👏🏻 Läs artikeln här!

Flera bolag investerar i smarta AI funktioner

Under våren kan vi se hur fler och fler bolag annonserar nya funktioner i sina system baserat på AI. AlexisHR är bara ett exempel. Kunerna förväntar sig att alla deras leverantörer skall ta tillvara på möjligheterna med AI. Men för alla bolag är inte detta enkelt då man har en historik och struktur i lösningrna som kan orsaka problem. Läs mer här!

Rapporter

Swedish Edtech Industry har släppt sin senaste branschrapport och parallellt även lanserat Edtechkartan för företag och organisationer (tidigare funnits för skolor) för att göra det lätt att hitta och välja bland alla de digitala tjänster som finns för kompetensutveckling och lärande. Du hittar rapporten här.

Edtechkartan bringar ordning i den ibland oöverskådliga djungel av tjänster för lärande som finns därute och hjälper företag att hitta just det de behöver.

Fosway Groups Talent Acquisition 9-grid 2023 är släppt

Grattis Adway och Teamtailor , två svenska bolag som tagit sig in på listan. Precis som andra HR-områden så omformas rekryteringsområdet med alla de nya möjligheter som nytänkande verktyg ger. Du hittar fullständiga listan här.

Centigo har släppt sin rapport "HR-transformationen - en rapport från insidan om utmaningar och prioriteringar"

Där har man intervjuat ett tiotal kunder dvs Alligo, Coor, Dometic, Dustin, Fortum, JM, Martin & Servera, Norrenergi, Parks & Resorts, Stadium, Stena AB, Stockholms Sjukhem, Traton, Vattenfall och Veoneer. ChatGPT har summerat rapportens viktigaste områden: Insiktsdriven verksamhetsutveckling, Insiktsdriven verksamhetsutveckling och data analytics.

Netigate har släppt din senaste medarbetarrapport

De har undersökt hur engagemanget hos  3 146 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden ser ut. I årets undersökning har de även undersökt områden kring mNPS (manager net promoter score), quiet quitting, stress och utbrändhet.

Rapporten lyfter viktiga styrkor, utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika yrkesverksamma grupper, syfte är att förstå vilka utmaningar svenska arbetsgivare står inför 2023. Du hittar fullständiga rapporten här.

En ny Saas-mentorstjänst för kvinnliga ledare har fått finansiering från affärsänglar. Målet med Signe är att bidra till ett mer jämställt arbetsliv med fler kvinnor på ledande positioner. Nu backas idén av flera tunga kvinnliga näringslivsprofiler, bland annat Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, Veronica Rörsgård, vd på Lernia och Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling. Läs mer om tjänsten här.

Event och annan kompetensutveckling

Utvecklingen av kompetens på HR tech området är en blandning av olika aktiviteter både kurser, självstudier, event, poddar och nätverk.

vår kurssida hittar du därmed inte bara kurser utan även annan typ av kompetensutveckling!

Vi tar nu emot anmälningar till vårt HR Tech nätverk för anställda med start 2024. Du hittar mer info här.

Och även till vårt nätverk för oberoende konsulter där vi gemensamt väljer in intresserade medlemmar. Du hittar mer info här.

Det är också hög tid att boka ditt deltagande på HR Tech i Las Vegas 10 - 13 oktober! Jag kommer förstås att åka dit och innan 30 juni är det som billigast att boka dvs Early Bird pris. Vill du ha sällskap med mig och andra svenskar? Registrera dig på länken så koordinerar vi vårt deltagande. Du hittar anmälan här.

Summering av redan genomförda event

Under maj har det genomförts en otrolig mängd HR Tech relaterade AWs, lunchseminarium, heldagar och andra event. Jag har deltagit på en ganska stor mängd och har här summerat ett fåtal. I vanliga fall brukar jag lägga ut ett inlägg efter varje men det har helt enkelt inte hunnits med.

Det mest intressanta och tankeväckande eventet var som vanligt SimeEpicenter Stockholm. SIME är ett ikoniskt evenemang inriktat på digital företagstransformation som lockar framstående talare och många intressanta deltagare i en mängd olika roller. 2023-utgåvan fokuserar på att fånga nästa våg av teknologiska innovationer och utforska ledarskapets roll i en snabbt föränderlig landskap. Evenemanget bygger mycket på nätverkande och workshops i mindre grupper vilket gör att du både lär dig själv och utforskar tillsammans. Denna gång självklart med AI som tema i många av diskussionerna vilket breddade mina tankar ordentligt. Du hittar mer info här.

I förra veckan genomfördes Breakits nya återkommande event  Talent & Culture 2023. Framförallt deltar Breakits kunder dvs techbolagen. Det märks tydligt att just techbolagen i många fall ligger före inom innovation + HR framför de mer traditionella bolagen och gärna testar nya grepp. Ett antal väldigt intressanta presentationer delades inom områden som rekrytering, attraktion, engagemang, framtidens arbetsplats, DE&I och kultur.

PeopleProvide genomförde en mycket intressant hållbarhetsutbildning där de fokuserade på vad det innebär med rapporteringen men också vilket värde detta kommer att ge HR. Om man använder rapporteringen för att kunna utvecklas och bli en hållbar arbetsgivare så kommer man troligtvis få bättre gehör för sina insatser och lättare att rekrytera då många kräsna arbetstagare kommer att titta på hur du står dig i jämförelse med andra.

Sedan hade jag förmånen att få tala på Riks-P konferensen på Stockholms Universitet och diskutera värdet av digitalisering. Läs mer här. Detta blev pricken över i denna maj månad 🌼

Kommande event i Sverige

27-28 september - Stockholm - Personal & Chef. Nu är programmet släppt och jag får inleda dag två då jag talar på temat "Bli en hjälte som framtidens bästa arbetsgivare". Läs mer här.

19-20 oktober - Stockholm och digitalt - HR Dagarna . Temat i år är "Under Construction"

7 november - Stockholm - HR Systemdagen 2023 (Forum4IT) Sveriges ledande leverantörer av HR- och Personalsystem samlas och presenterar sina nyheter.

Event jag rekommenderar i omvärlden

25 september - Köpenhamn - HR Tech X.  Osäker på om detta blir av då jag ännu inte sett någon agenda?

10-13 oktober - Las Vegas HR Technology Conference & Exposition® Mitt favoritevent i världen när det gäller tech och innovation. 🇺🇸 Häng med till USA i oktober! Hör av dig om du vill åka med mig 👈

17-18 oktober - Paris - Unleash World Det bästa europeiska eventet med en blandning av HR och Tech.

Om nyhetsbrevet

Målet med nyhetsbrevet är att skriva om nyheter på HR Tech marknaden och området digitalisering och innovatio för HR på olika sätt och dessutom berätta om HR Digitaliseringspoddens avsnitt.

Kommentera! vad vill du vi ska skriva om nästa gång? Något speciellt ämne du är nyfiken på? Du kan vara med & bestämma innehållet.

Kom nu ihåg att du ► klickar på prenumerera

Om mig som skriver

Jag heter Anna Carlsson och är en nyfiken HR Tech analytiker med mer än 20 års erfarenhet i skärningspunkten mellan affärsverksamheten, det mänskliga och tekniken. Jag anser att teknik inte längre är en sidoaktivitet inom HR, digitalisering är grundläggande för att ge plats för en mer människofokuserad framtid. Min passion är att leda rörelsen för framtida HR, genom att skapa den tillsammans med kunder och kollegor samt utbilda och utveckla organisationer och individer.

Jag driver HR Digi där HR Digitaliseringspodden ingår där jag också är podcastvärd. Inom HR Digi erbjuder vi rådgivning, konsultstöd, utbildning och inspiration för att skapa en modern digital organisation

👉 Boka en digital fika med mig så kan vi diskutera hur jag kan stötta er i ert arbete.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden