Anna Carlsson modererar Digital och Techscenen på Personal & Chef 1-2 December

Anna Carlsson är anlitad talare, rådgivare och konsult och startade HR Digitaliseringspodden 2019. Den 1-2 december hittar ni henne som moderator på Digital- & techscenen som är sponsrad av Simployer Sverige. Mässan Personal & Chef tog en pratstund med Anna inför eventet.

Digital- & techscenens moderator: Anna Carlsson

Anna Carlsson är en nyfiken HR-teknikstrateg med mer än 20 år i skärningspunkten mellan affärsverksamheten, det mänskliga och tekniken. Anna anser att teknik inte längre är en sidoaktivitet inom HR, digitalisering är grundläggande för att ge plats för en mer människofokuserad framtid. Hennes passion är att leda rörelsen för framtida HR, genom att skapa tillsammans och utbilda och utveckla organisationer och individer. Anna är anlitad talare, rådgivare och konsult och startade podcasten 2019 för att göra digitaliseringen inom HR mer begriplig för alla nyfikna.

Vad ser du fram emot med 2022?  

Att HR får tid och möjlighet att lyfta blicken från allt som måste göras och lösas till vardags och hinner diskutera vad nästa nivå av digitalisering kan ge verksamheten. Det borde nu finnas möjlighet till det när första nivån av digitalisering är genomförd dvs att man digitaliserat redan befintlig data och HR-processer.  Värdet till organisationen kommer framförallt när man kan utveckla och förnya sin verksamhet och lösa sina unika utmaningar.  Jag styr personligen om mitt fokus från att en stor del av min tid projektleda implementationsprojekt av HR bas-system till att istället stödja, utmana, utbilda och inspirera på nästa nivå dvs att hjälpa HR och digitaliseringsprojekt att tänka utanför boxen vad det gäller vad som kan och bör digitaliseras i deras verksamhet för att skapa den bästa miljön för sina medarbetare.

Vad tar du med dig för personlig lärdom av de senaste årens pandemi?

Att så otroligt mycket kan genomföras utan resor och fysiska möten. Men det är samtidigt väldigt energikrävande att leda workshops och utbildningar digitalt. Jag har verkligen behövt utmana mig och varit tvungen att våga och prova mig fram med de digitala verktyg som finns. Det har också varit givande att få möta medarbetare i sin digitala hemmamiljö med både hundar, katter och barn dvs att det privata har fått synas och att vi inte behöver vara perfekta.

Vad ser du fram emot mest med dessa två dagar på Personal & Chef?

Att äntligen få mötas och diskutera med många andra på samma plats vilket utvecklar mina idéer och projekt. Jag brukar gå runt och ställa frågor till många utställare parallellt med att lyssna på föredrag. I år finns det så många  intressanta ämnen och talare och som moderator kommer jag få svårt att hinna med allt. Men jag uppmanar alla besökare att verkligen både gå runt och träffa utställare och självklart även lyssna på föredrag och kanske inte bara de som ligger helt i linje med vad du gör. Alla möten kommer att ge dig massor av idéer för framtiden!

Registrera dig kostnadsfritt här!