Höstens digitaliseringsutbildning för HR avslutad

Höstens digitaliseringsutbildning för HR avslutades med digital träff. Nu planerar vi för nya tillfällen under våren 2022.

HR Digitaliseringsgruppen har under 2021 utbildat deltagare med bakgrund inom HR till en högre kompetensnivå inom digitalisering. Utbildningen genomfördes vid fyra digitala tillfällen under hösten:

Innehåll

Tillfälle I    - Digitaliseringens möjligheterna

Tillfälle II   - Lösningar och leverantörer

Tillfälle III  - Digitalt samarbete

Tillfälle IV - Hur lyckas jag med mitt digitaliseringsprojekt

Syftet med utbildningen var att skapa:

  • En djupare digital kompetens
  • Bli en bättre kravställare vid systembyten
  • Få ut ett högt värde ur organisationens data
  • Lära sig hur man gör interna business case för att öka organisationens digitala arbetssätt

Utbildningen levererades i samarbete med PeopleProvide.

Du hittar hela innehållsbeskrivningen på deras hemsida.

Nu planerar vi för nya tillfällen och funderar på hur utbildningen på bästa sätt skall erbjudas.
Vi har alla förändrat vårt beteende under pandemin och vill tillgodogöra oss kompetens på nya sätt. Kontakta oss om du vill hålla dig uppdaterad kring framtida utbildningsprogram.