Digitaliseringen inom HR idag - intervjuserie i tre filmer

Personal & Ledarskap intervjuar Anna Carlsson i tre korta filmer om Digitalisering inom HR idag. Del 1: En digitalt HR strategi är oundviklig Del 2: Använd digitalisering för att fokusera på nyckelutmaningar Del 3: Största utmaningen med digitalisering är kunskapsbristen

Vi vet idag inte hur långt digitaliseringen av HRs olika ansvarsområden egentligen kommit i Sverige.

Det vi vet är att enligt senaste Cranet studien så har vi troligtvis en lägre HR digitaliserings-nivå i Sverige jämfört med övriga Europa då så många som jobbar på HR har en mer traditionell HR utbildning ex beteendevetenskap, PA-linjen osv. Vi har få inom HR med en icke-traditionell HR bakgrund (mer digital) som ingenjör, ekonom eller från affärsverksamheten. Det betyder att man i Sverige inte har prioriterat digitalisering lika tidigt som i andra länder då man inom HR har en lägre kompetens och erfarenhetsnivå på just det digitala området.

I de tre filmerna som Personal & Ledarskap har tagit fram pratar vi bland annat om att en digital strategi nu är oundviklig för HR, de olika digitaliseringsnivåerna, att själva tekniken bara är 10% av projektet men ändå en väldigt viktig del och om kunskapsbristen inom HR.

Del 1: En digitalt HR strategi är oundviklig

Det pratas mycket om digitalisering, artificiell intelligens och datadrivna processer just nu.Digitalisering öppnar onekligen för helt nya möjligheter inom HR-området. Men digitaliseringen ställer också nya krav. Konkurrensen om att rekrytera och behålla medarbetare hårdnar och en digital HR-strategi är oundviklig. Personal & Ledarskap pratar med Anna Carlsson, som bland annat berättar om fyra olika nivåer av digitalisering, varför hon brinner för att göra teknik begriplig och hur hon tror att HR förhåller sig till digitalisering om fem år.

Om man börjar med den enklaste fasen, där de flesta befinner sig i dag, så handlar det om att digitalisera HR-processerna, det vill säga det HR stödjer organisation och ledare med. Men värdet kommer framförallt i nästa fas, när man kan utveckla organisationen med utgångspunkt i digitala arbetssätt

Del 2: Använd digitalisering för att fokusera på nyckelutmaningar

Digitaliseringen banar väg för nya arbetssätt och medför användningen av digitala verktyg. Anna Carlsson diskuterar hur digitaliseringen kan påverka och förbättra organisationen. Anna Carlsson berättar bland annat om fyra olika nivåer av digitalisering, varför hon brinner för att göra teknik begriplig och hur hon tror att HR förhåller sig till digitalisering om fem år.

För HR:s del, om man börjar med den enklaste nivån så handlar det om att digitalisera sitt eget arbete. Det man stödjer ledare och organisationen med, det vill säga sina egna processer.

Del 3: Största utmaningen med digitalisering är kunskapsbristen

Steg ett i processen dvs att digitalisera HR-system är ett pågående arbete på flera håll. Steg två och tre handlar istället om att upprätthålla digitaliseringsarbetet, vilket kräver både kunskap och resurser.

Största utmaningen med digitalisering är kunskapsbristen
Därefter kommer tillgång till resurser och när man parar det med kunskapsbristen är det svårt att kunna argumentera för de resurser (personal och pengar) som behövs för att kunna få ut värdet av digitaliseringsmöjligheterna inom HR.