Framtidens Arbete - Sverige 2024

Årets första nyhetsbrev från HR Digi är här! I detta nyhetsbrev reflekterar Anna Carlsson över Gartners 2024 Future of Work Trends och anpassar dem till svenska förhållanden, delar viktiga insikter från HR Tech-branschen och kommande events för HR-ledare i Sverige. Häng med för att hålla dig uppdaterad och inspirerad inom HR och digitalisering under 2024!

🌟 Välkommen till årets första nyhetsbrev - nr 1 🌟

Många är de HR tjänste- och tech-leverantörer som tittar på de globala analyserna som görs av trenderna 2024 och kommenterar som att dessa gäller i Sverige. Men vi ser ganska annorlunda ut som land. I förra veckan lyssnade jag på Gartners genomgång av deras: 2024 Future of Work Trends och i årets första nyhetsbrev reflekterar jag över trenderna i relation till oss i Sverige.

Och på slutet av månadens reflektion summerar jag vad HR ledare i Sverige bör satsa på under 2024.

Innehåll:

 • Månadens reflektion: Framtidens Arbete - Sverige 2024
 • Noterat i HR Tech branschen 💡
 • Events och kompetensutveckling

Månadens reflektion: Framtidens Arbete - Sverige 2024

2024 Future of Work Trends rapporten från Gartner ger "insikt i de främsta arbetsplatstrenderna för HR-ledare under 2024 och strategier för att uppnå bättre resultat när det gäller talang"

Egentligen skriver jag den här krönikan för att göra det tydligt för alla er att vi inte ser ut som den bild Garter ger oss. Deras rapport kan vara relevant för ett fåtal företag i Sverige och jag rekommenderar istället att du pratar med HR Föreningen, CGHRM, mig eller någon annan insatt organisation för att prioritera ditt fokus. Just i år blev jag förvånad att flera av rapportens trender var så långt ifrån vårt fokus i Sverige och våra behov 2024.

Så låt oss bena ut vad Gartner säger i relation till Sverige och svenska organisationer. De har delat upp de 9 trenderna i fyra områden:

 1. Förväntningarna från medarbetarna ökar
 2. Chefernas roll blir mer utmanande
 3. Perspektivet på karriär och karriärvägar förändras
 4. Teknologi omformar arbete

Som helhet håller jag med om de fyra områdenas viktighet men detaljerna bakom ser i helt annorlunda ut i Sverige.

Förväntningarna från medarbetarna ökar

Ja, där är det ingen tvekan att Gartner har rätt dvs att förväntningarna ökar från medarbetarna. Men vår förändring på det stora området handlar om medarbetarupplevelse, att digitalisera och modernisera medarbetarnas upplevelse och att ta tillvara insikter från medarbetarenkäter och anpassa vår arbetsplats för att bli mer inriktad på att behålla och engagera kompetens.

Gartner pekar ut tre trender:

Gartner Trend 1: Kostnaden att arbeta på en arbetsplats. Dvs att återgången till kontoren gör att ekonomin hos medarbetarna påverkas negativt. Kostnader för barnpassning, resor till jobbet, arbetskläder.

 • Hm, inte riktigt något som är på vår agenda.

Gartner Trend 3: 4-dagarsvecka blir normaliserat.

Inte riktigt i Sverige. Vi kan säkert räkna de organisationer som testat på 4-dagarsvecka på ena handens fingrar. Men nyfikenheten är just nu stor. Lyssna gärna på HR Digitaliseringspoddens avsnitt om just detta:

HR Digitaliseringspodden - Jobba smartare, inte hårdare - med 4-dagars arbetsvecka

Gartner Trend 7: Klimatförändringar påverkar våra benefits. De stora naturkatastroferna påverkar vad som skall erbjudas anställda ex stöttning fysiskt, mentalt och finansiellt under katastrofer.

 • Här är jag nyfiken på om detta är något ni diskuterar om ni har anställda i områden där stora miljökatastrofer hänt på sistone. Dvs översvämningar, bränder mm? Men som en av de största trenderna 2024 - nej.
 • Jag tänker istället att vårt fokus är hur vi skall leva upp till den kommande hållbarhetsredovisningen och regelverket kring lönetransparens.

Chefens roll blir mer utmanande

Ja, återigen. Där har Gartner rätt. "Ledar- och chefsutveckling är den främsta prioriteringen för HR-chefer år 2024" Men våra utmaningar i Sverige och svenska organisationer handlar mer om vårt sätt att leda, att kunna leda i hybrida organisationer och yngre generationer, att vara personlig, genuin och lyssnande. Vi lägger också så många arbetsuppgifter på våra chefer i den svenska modellen så att de inte hinner vara ledare. DEssutom har de i många fall alldeles för stora arbetsgrupper att leda.

Att leda är bland det roligaste som finns, men det tar tid 🕰️

Gartner Trend 4: Konfliktlösning i medarbetargrupper är den nästa oumbärliga färdigheten för chefer. Där pekar man på politik och polaritet samt sociala mediers förstärkning av detta, som orsaken att arbetsplatserna blir så mycket mer konfliktfyllda.

 • En väldigt USA centrerad trend tänker jag. Och visst är det viktigt att kunna lösa konflikter. Men igen ifrågasätter jag Gartners globala perspektiv i sina trender i år?

Gartner Trend 8: Mångfald, Jämlikhet och Inkludering försvinner inte. Det blir det sätt vi arbetar på.

 • Här reflekterar jag att vi på vissa områden kommit långt i Sverige, och på andra ingenstans alls. Lyssna gärna på nedan poddavsnitt för mer insikt i frågan. Vi kan arbeta så mycket mer med detta än vi gör.

HR Digitaliseringspodden - Kan man mäta mångfald & inkludering?

Perspektivet på karriär och karriärvägar förändras

Hela det här området är ett stort JA! Här skall ni lägga tid och fokus.

Gartner Trend 6: "Skills tar över före examina när det traditionella sättet att hitta kompetens förändras".

 • JA! Äntligen en trend jag håller med om

Gartner Trend 9: "Karriärstereotyper förändras i takt med arbetskraftens förändringar."

 • JA! Vi behöver förändra vårt sätt att rekrytera, hitta och utveckla kompetens. Vi behöver titta på att vi kan skaffa oss tillgång till kompetens på nya sätt där vi exempelvis kan röra oss ut och in i anställning. Giga och jobba på fler arbetsplatser parallellt.

Teknologi omformar arbete

Javisst! Ingen tvekan om det. Men då måste vi som land och organisationer använda oss av den teknologi som finns, med fokus på insidan av organisationerna. Inte bara för att utveckla vårt erbjudande till kunderna. Och här ligger vi efter, som ni säkert vet. AI kommer med stormsteg men om fokus i Gartners rapport är på AI så är det viktigt att bygga grunden först dvs sin egen kompetens och digitala struktur.

Gartner Trend 2: "AI skapar, inte minskar, arbetsmöjligheter."

 • Ja! Det finns en stor oro i hela samhället kring vad som kommer att förändras. Ingen vet. Och självklart behöver vi ha fokus på att bygga kompetens på området så att vi kan förstå vad och hur vi kan utvecklas och var AI tillför värde.

Gartner Trend 5: "GenAI-experiment kommer att ge tuffa lärdomar och smärtsamma kostnader." Precis som med all ny teknologi så kostar det att vara först. Skillnaden är att Gen AI är något som påverkar alla.

 • Är detta en trend vi skall ägna kraft åt nu? Jag tänker att de organiserade som redan digitaliserat sig kan göra det, medan andra organisationer kan använda AI som intresseskapare i organisationen men vara försiktig med hur mycket tid man lägger där, tid som kan läggas på viktigare saker.

Var skall HR-ledare i Sverige lägga sitt fokus 2024?

Min åsikt är att Sveriges HR ledare skall lägga sitt fokus på:

 • Data, analys och teknologiförståelse och användning. Och därefter AI.
 • Lägga tid på att modernisera sina organisationer och fokusera på medarbetarupplevelse, kompetens och en hållbar organisation.
 • Hur skall vi säkra kompetens? På vilka moderna sätt kan varje organisation arbeta med detta utifrån sitt unika behov?
 • Och ovanpå allt annat, ett modernt inkluderande ledarskap i hela organisationen.
 • Som en sista del måste även HR ha koll på säkerhet och dataskydd. Med vårt kommande inträde i Nato och de senaste dagarnas hacker-attacker har detta blivit aktualiserat.

Ta fram din strategi, baserat på just era behov. Och sen KBK - Kör bara Kör! 🚗

Noterat i HR Tech branschen💡

Det märks att konjunkturen påverkat branschen och jag ser mycket förre händelser inom branschen vad det gäller investeringar och uppköp. Nyhetsbrevet innehåller däred bara en sådan nyhet idag. Istället blir det framförallt fokus på trendspaningar för 2024. Men jag börjar med en annan viktig nyhet:

Nu kan du återigen söka omställningsstöd för kompetensutveckling inom digitalisering

Flera av deltagarna på mina kurser och nätverk har fått stöd för deltagandet från omställningsfonden och fått både kurs och reskostnader betalda.

Arbetsgivaren kan få stöd för: utbildningskostnader, merkostnader vid utbildning, t.ex. litteratur, resor, logi m.m., kostnader för handledning/coachning och mycket mer.

Kursanmälan Grundkurs digitalisering & AI för HR 13-14 februari 2024 i Stockholm
Kursanmälan Grundkurs digitalisering & AI för HR 13-14 februari 2024 i Stockholm

Cinode expanderar till Nederländerna

Cinode levererar en SaaS-plattform för konsultföretag med fokus på blamd annat kompetens. De har precis meddelat sin expansion till Nederländerna.

Trendspaningar HR 2024

Fler rapporter och artiklar har dykt upp om du är nyfiken på vad andra förutspår utöver Gartners rapport:

Events och kompetensutveckling

Året börjar ganska lugnt. Vi vet att ni alla behöver ha fokus på alla HR aktiviteter som brukar vara intensiva på denna del av året. Men några saker är bra att ha med i kalendern och då framförallt att planera din resa till Amsterdam i Maj. Du hittar min rabattkod nedan 👏🏻. Alla aktiviteter är listade i tidsordning.

HR Tech Arenan intar Friends 22-23 februari - Stockholm

Ett spännande event som inte bara handlar om HR Tech men är väldigt inspirerande kring tech generellt.

Du hittar eventet HÄR.

HR Technology Conference & Exposition® Virtual 27-29 februari - virtuellt

Detta är den digitala versionen av mitt favoritevent som jag deltar på i Las Vegas varje år. Och det är gratis. Det du behöver göra är att ta av din kvällstid och sätta dig bekvämt och följa med:

Du hittar eventet HÄR.

Unbiased Day 2024 14 mars - Stockholm och digitalt

Brukar vara ett mycket inspirerande event på tema rekrytering och med mycket innovation och tech!

Du hittar eventet HÄR.

HR Technology Conference & Exposition® Europa 2-3 Maj - Amsterdam

Ses vi där? Jag talar den 3 maj på tema Hållbarhet och HR Tech ✋

Använd gärna min rabattkod ANNA50 för 50% rabatt på biljetten.

Du hittar agendan HÄR.

Om nyhetsbrevet

Målet med nyhetsbrevet är att skriva om nyheter på HR Tech marknaden och området digitalisering för HR på olika sätt och dessutom berätta om HR Digitaliseringspoddens avsnitt.

Kommentera! Vad vill du vi ska skriva om nästa gång? Något speciellt ämne du är nyfiken på? Du kan vara med & bestämma innehållet.

Kom nu ihåg att du ► klickar på prenumerera

Om mig som skriver

Jag heter Anna Carlsson och är en nyfiken HR Tech analytiker med mer än 20 års erfarenhet i skärningspunkten mellan affärsverksamheten, det mänskliga och tekniken. Min passion är att leda rörelsen för framtida HR, genom att skapa den tillsammans med kunder och kollegor samt utbilda och utveckla organisationer och individer.

Jag driver HR Digi där HR Digitaliseringspodden ingår.

👉 Boka en digital fika med mig så kan vi diskutera hur jag kan stötta er i ert arbete.