HR Digi med Sapient Insights Group undersöker HR i Sverige

Din röst är avgörande för insikter kring framtidens HR-teknologi! Den 26:e årliga undersökningen om HR-system, genomförs av Sapient Insights Group, och du har möjlighet att delta fram till den 1 juli. Vi behöver dina svar, du är HR's röst! Läs mer nedan.

Delta i undersökningen. Och Involvera gärna även dina kollegor.

Sapients undersökning besvaras av ungefär 2 500 olika företag varje år från hela världen och målet är att få med ett större antal svenska företag som besvarar undersökningen för att därefter kunna dela Sverige-unika insikter, det vill säga en egen svensk rapport!

Hitta till undersökningen här!

Undersökningen ger svar på vilka teknologier och metoder företag använder och hur det påverkar deras verksamhet. Det betyder att undersökningen är oberoende av leverantör och område. Det du använder, det svarar du på. Genom att delta bidrar du till HRs gemensamma förståelse med dina egna erfarenheter.


Undersökningen är främst avsedd för HR-, HRIT-, finans- eller IT-ledare som är ansvariga för besluten om företagets HR-teknologi. Vår undersökning är utformad för att passa alla i organisationen som har den information vi söker, inklusive CFO, VD, affärsledare och funktions-HR-praktiker. Och det kan också vara fler som besvarar från samma organisation utifrån sitt eget ansvarsområde. Alla som deltar i undersökningen får en kopia av den omfattande slutliga rapporten. Alla svar behandlas konfidentiellt och används endast i det sammanställda resultatet.

Som tack för ditt deltagande kommer du att från Sapient Insights Group få följande:

 • En personlig resultatfil, filtrerad efter storlek, bransch eller region.
 • En komplett kopia av Sapient Insights 2023-2024 HR Systems Survey White Paper, 26:e årliga upplagan [släpps under hösten 2023].
 • Fortbildningspoäng som kan användas för HRIP-omcertifiering hos IHRIM.

De första 100 deltagarna kommer dessutom att få ett Starbucks-kort värt 10 USD, och undersökningens 26:e, 126:e, 1 026:e och 2 026:e deltagare kommer att belönas med ett presentkort från Visa värt 100 USD.

I den 26:e upplagan av HR Systems Survey har Sapient gjort en del uppdateringar sedan förra omgången:

 • Undersökningen är nu optimerad för att kunna genomföras smidigt via mobila enheter.
 • Du kommer att märka att vi har lagt till nya frågor om Rewards & Recognition, Skills Management samt intelligenta plattformar.
 • Du har även fler alternativ att vidarebefordra och delaundersökningen med dina kollegor.

Undersökningsområden inkluderar:

 • HR-strategi, processer och strukturer.
 • Användning av HR-teknologi
 • HR-analys och Workforce planning
 • Organisation och styrning av HRIS (HR Information Systems).
 • Funktionella och tekniska supporttjänster inom HR.
 • Planering av implementering, resursfördelning och budgetering.
 • Implementering, underhåll och integration av system.
 • Nya och innovativa trender inom området.

*Undersökningen tar cirka 30-60 minuter att genomföra (30 min för <500 och 60+ min för 5000+ organisationer )och kan vidarebefordras till andra medlemmar i ditt team för ytterligare feedback och kunskapsdelning. Undersökningengenomförs på engelska. Vi rekommenderar att du fyller i undersökningen i ett sammanhang för att undvika att förlora dina svar. Om du vill förhandsgranska frågorna eller om du har några ytterligare frågor innan du påbörjar undersökningen, kontakta gärna Tammy Smith på Sapient Insights Research-teamet via research@sapientinsights.com alt. kontakta hej@hrdigi.se om du vill kommunicera på svenska.

Undersökningsresultaten kommer att presenteras på HR Technology Conference i oktober 2023.
Både jag själv och Sapient Insights Groups team ser fram emot att träffa dig där!

Om du vill ladda ner en kopia av den senaste HR Systems White Paper 2022-2023 kan du göra det här.

Tack för att du delar din röst!