HR Digitaliseringsgruppen finalist i tävlingen Årets HR Systemprojekt 2021

HR Digitaliseringsgruppen har blivit nominerade som en av tre finalister i Årets HR Systemprojekt 2021 för sin roll som projektledare hos Diaverum vid implementationen av SuccessFactors.

Tävlingen Årets HR Systemprojekt är nu inne på sitt fjärde år och arrangeras av HerbertNathan & Co och Forum4iT.


Priset syftar till att ge erkännande till HR-fokuserade digitala projekt och fira och visa upp marknadens bästa arbetsinsatser, både inom företagen som använder lösningarna såväl som samarbeten med externa partners.

Nomineringen delas mellan kunden Diaverum, dess implementationspartner Gavdi AB och oss på HR Digitaliseringsgruppen som ansvarade för den interna projektledning som styrde och genomförde d.PEOPLE projektet från förstudie till implementation.

HerbertNathan & Co skriver is sin nominering: Projektet var ett initiativ för att centraliserat masterdata i en stor organisation, göra datat tillgängligt för analytics till organisationen, samt att byta ut tidigare systemstöd för lärande och Performance & Goals. Implementationen stäcker sig över landsgränser och flertalet språk, vilket gjort projektet till en komplex utmaning. Dessa svårigheter tacklades med hjälp av öppen kommunikation, en engagerad projektgrupp och noggrant valda implementationsparters.

Diaverums Chief Business Officer Kirsty Bashforth kommenterade detta erkännande: "Denna nominering är något som vi all i projektet är mycket stolta över. Diaverum är ett växande företag med en ambitiös vision om att möjliggöra tillfredsställande liv för våra patienter drivna av exceptionell medicinsk kvalitet, vår True Care-kultur och en tydlig digitaliseringsstrategi. Human Capital Management-lösningen (HCM) som vi har implementerat är avgörande och grundläggande för detta uppdrag. Vi har gått från totalt decentraliserade system på våra 24 marknader till en kärnplattform på två år från starten, och vi lägger nu till fler moduler i nästa fas under 2022. Vi är ett litet, dedikerat team – det visar bara vad du kan göra med ett tydligt syfte och ett bra team.”

d.PEOPLE-projektet är en implementering av SAP SuccessFactors standard HCM-lösning, som gick live i april 2021. Prjektet har uppmärksammats av juryn på grund av dess komplexa implementering som spänner över mer än 20 marknader och 16 språk, vilket gör detta till ett särskilt komplext projekt att få till stånd.

Diaverums Director of Global Leadership and Development Håkan Petersson, , kommenterade den gemensamma kraftsamlingen som möjliggjorde d.PEOPLE: ”Det övergripande målet för vårt projekt var att digitalisera de gemensamma HR-processerna och skapa en modern HR-, arbetskrafts- och chefsmiljö, med ett lättanvänt system som stödjer de globala och lokala behoven. Jag är väldigt stolt över det fantastiska lagarbetet som lyfte befintliga processer och system till en helt ny nivå”.


Du hittar Diaverums pressrelease på deras hemsida.