HR Tech Nätverk - för dig som ansvarar för er digitala HR miljö och vill utvecklas tillsammans med andra

Succén fortsätter! Med ett mycket lyckat nätverk för verksamma inom HR Tech 2023, tar vi nu emot fler deltagare.

Under 2023 startade HR Digi, tillsammans med initiativ från aktiva inom branschen, Sveriges första HR Tech nätverk. Efter hittills fyra genomförda träffar och nya möten, tankar och utbyten öppnar vi nu på efterfrågan möjligheten att vara med i nätverket.

Anmälningsinformation till nätverket hittar du både här och längst ner 👇

Du har en roll som inte funnits så länge i svenska organisationer och en roll som också har många olika namn.

Den kan kallas HRIS ansvarig, HR Tech ansvarig, digitaliseringsansvarig HR, HR Strateg med tech som fokusområden osv.

Antalet personer som innehar denna typ av roll växer stadigt men till idag har det varit svårt att hitta sina kollegor då det hittills inte funnits någon mötesplats där utbyte av erfarenheter och kompetensutveckling kan ske oberoende av leverantör.

Därför startar HR Digi nu ett nätverk för dig!

HR Tech Nätverk - för anställda med ansvar för organisationens digitala HR systemstöd

På våra nätverksträffar har du möjlighet att träffa personer inom ditt unika yrkesområde från olika organisationer och branscher. I en roll som är så pass ny på marknaden i Sverige är det viktigt att kunna mötas och diskutera hur man formar och utvecklar sin roll och utvecklar sin kompetens. På många företag och organisationer är det ofta så att den som innehar rollen idag, själv har definierat innehållet i rollen.

Genom att mötas och diskutera med andra har du i det här nätverket möjlighet att utveckla dig, utbyta erfarenheter och hitta nya, spännande samarbetsformer vid våra regelbundna nätverksträffar samt utveckla din förståelse för tekniken, trender och händelser i omvärlden.

Den gemensamma nämnaren på våra träffar kommer vara nätverksdeltagarnas intresse och driv att utbyta erfarenheter, där ditt bidrag är ditt personliga engagemang och din erfarenhetsdelning. Självklart kommer vi att också att kunna ta in externa föreläsare vid tillfällen när gruppen behöver inspiration från externa specialister.

Nätverksledare är Anna Carlsson som till vardags bland annat driver HR Digitaliseringspodden och utbildar och föreläser som specialist på området HR Tech i sitt bolag HR Digi. Anna kommer också att bidra med miniföreläsningar på områden som omvärldsbevakning mm när det passar ämnet som deltagarna beslutat och deltagarna önskar det.

Träffarna genomförs cirka fem gånger per år med tre på våren (ett fysiskt och två digitalt) och två på hösten (ett fysiskt och ett digitalt). Första träffen är fysisk och har fokus på att lära känna varandra och knyta kontakter samt gemensamt diskutera och prioritera ämnen för framtida tillfällen.

Förslag på teman för framtida träffar:

  • Problem och utmaningar i vardagen
  • Erfarenheter från olika digitaliseringsprojekt
  • System och process i symbios, hur jobbar andra bolag?
  • Best of breed vs one solution
  • Systemförvaltning
  • Business Case
  • Olika processer och processtöd
  • Omvärldsbevakning


Genom att anmäla dig till nätverket respekterar du också sekretessen inom gruppen då utvecklande nätverk bygger på tillit.

Gruppen kommer också att använda sig av en stängd grupp på LinkedIn för informationsdelning och WhatsApp för snabba meddelanden och frågor mellan medlemmarna där LinkedIn inte alltid är det bästa verktyget. På det sättet hoppas vi att vi alla enkelt kan bygga våra relationer även utanför träffarna.

Vi träffas och alternera mellan olika veckodagar på morgonen (ej måndagar / fredagar) och de fysiska träffarna sker på central plats i Stockholm.


Nätverket är ej öppet för konsulter eller leverantörer.


Upplägg

Träffar: 6  per år

Var:  Två fysiska träffar centralt i Stockholm samt 4 digitala över Zoom.

Kostnad: 7500 kr ex moms per år (inkl. förtäring vid fysiska träffar)

Anmälan: För att anmäla dig gå vi denna länk - Frågor? Skicka ett mail till hej@hrdigi.se!

Första tillfälle:
23 januari 2024

När vi har mottagit din anmälan kommer du inom kort att få ett mail med ytterligare information.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss på hej@hrdigi.se eller ring Anna Carlsson på telefonnummer 0735-982975

Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans!