Peter Bjellerup - expert på distans- och hybridarbete

👋 Peter är den du anlitar när du och din organisation vill bli vassa på att jobba digitalt!

Peter, berätta vad du gör och vad du brinner för!

"Min professionella passion är att inte bara skapa förutsättningar för högt engagemang hos medarbetarna. Utan att dessutom ge dem förutsättningar för att göra det bästa och det mesta av sitt engagemang och sina förmågor - var än de råkar befinna sig."

"Det var många ord för att säga att du är ett fan av distansarbete..."

"Jo, men för mig är det så mycket mer än bara teknik. Ledarskap, kultur, arbetsmetoder, målstyrning är grunden. Vanor är viktigare än verktyg."

"Men vad betyder det för affären?"

"ALLT! I dessa tider av extrem och oförutsägbar förändring är lyhördhet och agilitet förutsättningar för långsiktig överlevnad. Det var ju inte den starkastes överlevnad som Darwin talade om. Utan den som var bäst anpassad till förutsättningarna. Och för det krävs engagerade medarbetare med bra möjligheter och förmåga att kommunicera och samarbeta.""För organisationer? Eller för individer? Och vad innebär det i praktiken?"

"För både och. Organisationer kan inte kosta på sig att vara hierarkiska och stela. Och för individer är lärande och ständig utveckling förutsättningar för att behålla sitt värde på arbetsmarknaden. Dessutom är det ju kul! Just nu att lära sig bli vass på att mötas och samarbeta digitalt. Lika viktigt nu som att kunna hantera Office-paketet. Minst. Det blir ofta smärtsamt uppenbart när man misslyckas."

"Hur jobbar du för att åstadkomma detta då?"


"Jag föreläser, utbildar, agerar rådgivare, konsult och tränare - till både organisationer, medarbetare och vem som helst som insett att de behöver bli vassa på att samarbeta digitalt."

Peter Bjellerup är en av de team-medlemmar du kan anlita hos HR Digitaliseringsgruppen utöver vår grundare Anna Carlsson.
Hör av dig om du vill anlita oss och skapa en digital framtid för dig och din verksamhet.